Polityka prywatności

Nie zbieramy żadnych informacji osobistych o użytkownikach ani wpisywanych lub nagrywanych tekstach. Nie zapisujemy także haseł lub danych kart kredytowych.

Wpisywanie tekstu w polach haseł nie jest wspierane przez nasze klawiatury. W momencie wpisywania hasła, urządzenie automatycznie przełączy się na klawiaturę systemową. Państwa adres e-mail wykorzystany do przesłania feedbacku, raportach błędów i prośbach o nowe funkcję będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie na potrzeby udzielenia Państwu odpowiedzi. Nie będzie wykorzystywany do przesyłania reklam lub newsletterów ani nie będzie dodawany do żadnych baz reklamodawczych.

Podczas przesyłania anonimowych głosów w ankietach dotyczących funkcji, następujące dane są pobierane: głos, wersja aplikacji, nazwa operatora, miasto, kraj, model urządzenia, wersja iOS, nazwa producenta urządzenia (w tym wypadku Apple), region, rozmiar ekranu oraz informacja czy użytkownik korzystał z WiFi.

W rzadkich przypadkach kiedy e-mail przesłany przez aplikację Say&Go Memo Recorder nie zostanie dostarczony, otrzymujemy automatyczny raport błędu przesłany na nasze serwery pocztowe. Raporty mogą zawierać nagrania wykonane przy pomocy aplikacji, ale błędy są natychmiastowo usuwane bez przeglądania nagrań.